Tại SV3888, chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm việc công khai, rõ ràng và minh bạch về thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ người dùng của mình.

Xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng trang web và/hoặc bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này để có được sự hiểu biết rõ ràng và chính xác về cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập và xử lý theo nguyên tắc của chúng tôi.

Và mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực phù hợp và khả thi để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng bạn thừa nhận rằng việc sử dụng internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chuyển từ bạn hoặc cho bạn thông qua mạng internet.

Sự định nghĩa

 • Công ty có nghĩa là SV388 và/hoặc các công ty con SV888 SV288 SV3888 và công ty liên kết của nó.
 • Dữ liệu Cá nhân’ có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, tuổi, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, (các) nhận xét, thông tin hoặc gói mà bạn đã đăng ký, thông tin thẻ tín dụng, lịch sử giao dịch, v.v. đã và có thể đã được Công ty thu thập, xử lý và duy trì theo thời gian.

Mục đích xử lý

Công ty có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Để xử lý ứng dụng của bạn.
 • Để liên lạc với bạn qua SMS, cuộc gọi điện thoại, trò chuyện trực tiếp, email và/hoặc bất kỳ hình thức thích hợp nào khác
 • kênh thông tin liên lạc.
 • Để trả lời câu hỏi hoặc ý kiến ​​của bạn.
 • Để cung cấp dịch vụ, cơ sở hoặc chương trình mà bạn có thể đã yêu cầu.
 • Đối với mục đích hành chính.
 • Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ, cơ sở hoặc chương trình của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến bạn.
 • Để quảng bá và tiếp thị dịch vụ, cơ sở vật chất hoặc chương trình đang hoặc có thể được Công ty cung cấp cho bạn theo thời gian.
 • Đối với các mục đích khác mà Công ty có thể cho là phù hợp một cách hợp lý.
 • Để xác minh Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm thực hiện kiểm tra an ninh hoặc tài chính.
 • Để ngăn ngừa gian lận, phát hiện và/hoặc bảo vệ.

Hỗ trợ và cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan chức năng. Nếu bạn không muốn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho các mục đích được liệt kê ở trên, chúng tôi có quyền từ chối bạn vào các tài sản của chúng tôi.

Tiết lộ.

Đối với các mục đích được mô tả ở đây, Công ty có thể chia sẻ với Dữ liệu Cá nhân của bạn để:

 • Các đơn vị khác trong SV3888
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Công ty. Các nhà cung cấp bên thứ ba có thể được Công ty thuê để hỗ trợ chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) xử lý hoặc hoàn thành các giao dịch trực tuyến của bạn, duy trì tài khoản trực tuyến của bạn và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Bất kỳ ai có nghĩa vụ bảo mật cho SV3888

Quyền lợi của bạn

 • Bạn có quyền được thông báo về cách chúng tôi đang sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền truy cập (nhận một bản sao) vào dữ liệu cá nhân của mình.
 • Bạn bảo lưu quyền khắc phục (chính xác) bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà công ty nắm giữ về bạn.
 • Bạn bảo lưu quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình khi Công ty không còn lý do chính đáng để xử lý dữ liệu đó.
 • Bạn bảo lưu quyền hạn chế (giới hạn) xử lý nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào từ Công ty SV3888.

Cập nhật

 • Công ty SV388 có thể cập nhật các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và khi cần thiết.
 • Mọi thay đổi hoặc cập nhật được thực hiện sẽ được đăng trên trang này và bản sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
 • Bạn được khuyến khích xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên và bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cập nhật cho mình.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ SV388 sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản cập nhật.